Frågor & svar
Nyheter

Rune Nillson 2011-04-28

Detta är mycket skrämmande uppgifter. Trots att universiteten går ut med målsättningen att de skall locka till sig de bästa forskarna och lärarna så riskerar de negativ selektion dvs enbart de som inte kan få annat jobb söker sig till universitetet.