Frågor & svar
Nyheter

Karin Neuhaus 2011-09-15

Hej, När det gäller Visions klimatkompensation, så har vi tittat på vad som enligt vår miljöutredning är våra största klimatutsläpp, vilket är våra resor med bil och flyg. Eftersom vi har ett ständigt pågående arbete med att minska vår miljö- och klimatpåverkan på alla områden, så är det mycket möjligt att vi tittar på fler saker att klimatkompensera efter hand. När det gäller ”hela verksamheten” är det väldigt svårt att sätta gränser för vad som ska klimatkompenseras, tror jag. Allt, inte bara el, resor och trycksaker, har ju en klimatpåverkan - all mat man äter, och allt man köper och förbrukar. Vi har valt att bara köpa förnyelsebar energi (märkt bra miljöval), så det blir inte mycket att kompensera där. Alla våra trycksaker är märkta med Svanen, och Tidningen Vision delas ut genom klimatneutral brevdistribution. På alla Visions kurser och konferenser med övernattning byts en måltid ut till en helt vegetarisk rätt för alla deltagare. Det innebär tusentals färre kötträtter varje år, vilket innebär en stor skillnad när det gäller klimatpåverkan. Att först göra allt vi kan för att dra ner på vår klimatpåverkan, och därefter klimatkompensera är det sätt som vi valt att ta ett helhetsgrepp kring klimatfrågorna på. Här kan du läsa om några exempel på vårt klimat- och miljöarbete de senaste åren: http://vision.se/Om-Vision/Fair-Union/Miljo-och-klimat/Visions-miljoarbete/ http://vision.se/Om-Vision/Fair-Union/Miljo-och-klimat/Schyst-matbord/ /Karin