Frågor & svar
Nyheter

Tomas Brage 2011-06-16

Jag tror att man bör väga in andra aspekter när man värderar akademisk utbildning. Andra undersökningar av till exempel levnadsstandard gör det. Det kan gälla arbetsmiljöfrågor, nöjdheten med sitt arbete osv. Det stora värdet med en akademisk utbildning är antagligen att man får ett mera intressant och stimulerande arbete. Därmed inte sagt att utbildning också måste löna sig - men för våra gymnasister som skall välja livsväg bör man ge en mera nyanserad bild.