Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2011-06-23

Inför studielön eller höj bidragsdelen i studiemedlen kraftigt för de som studerar på yrkesutbildningar vid Universitet och Högskolor! Utbildning måste löna sig!