Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2011-08-24

Tack för alla kommentarer. Det visar på stort engagemang och intresse för frågan. Att vissa utbildningsgrupper, som dietist, fysiker, jägmästare och landskapsingenjör inte finns med i redovisningen beror på att grupperna är för små för att kunna utgöra ett statistiskt säkert underlag, enligt Saco:s statistiker Thomas Ljunglöf som står bakom rapporten. Att begreppet avkastning på en utbildning används beror på att ränteeffekten är medräknad. Jämför med om man får hela sin livslön i början av karriären med att få den månadsvis. I det första fallet blir räntan högre och därmed höjs avkastningen. "Det missgynnar akademiker eftersom de inte har någon inkomst när de studerar", säger Thomas Ljunglöf. Han har tagit hänsyn till alla de faktorer som påverkar livslönen, som pensionsålder, antal yrkesverksamma år, sjukskrivningar och arbetslöshet. Som flera har påpekat i sina kommentarer finns det andra värden med en akademisk utbildning som inte kommer med i en livslöneundersökning. Det kan gälla frihet i arbetet, färre arbetsskador och större trivsel med arbetet. Naturvetarna har en viktig roll för att höja livslönerna för våra medlemmar. Grunden läggs i avtalen och tillämpningen av dem ute på arbetsplatserna, där lönesamtalen är ett viktigt verktyg för att höja lönen, liksom den lönestatistik som Naturvetarna varje år tar fram. Naturvetarnas samhällspolitiska chef Frida Lavenius lyfter fram vår karriär- och lönerådgivning och säger: "Vi jobbar också för att marknadsföra naturvetare och visa på betydelsen av deras kompetens, både i förhandlingar och gentemot beslutsfattare och allmänhet." Ladda ner hela rapporten om livslöner på www.saco.se