Frågor & svar
Nyheter

Anders Persson 2011-06-17

Intressant studie väl värd att fundera över. De grupper som ligger på höga plus visar sig också vara de grupper som har en hel del att säga till om. De sitter i beslutande position eller kan rent konkret påverka eller utforma livet förmånga andra. Men fundera över om det för allt liv som helhet är klokt att ekonomer, civilingenjörer och datavetare har haft så mycket att säga till om och biologer så lite. Fundera på det när vi nu med full kraft verkar braka in in i globala problem som drar undan mattan för vårt eget liv (klimat, sjukdomar, utslagning, krig).