Frågor & svar
Nyheter

Martin Gustav 2011-05-23

Bra att man lämnar projektet kring Akademikerrådgivning. Kvalitén på råd och rådgivare har varit låg. Frågan är nu vilket ansvar har NA mot sina medlemmar när man nu återigen säljer ut sina medlemmar till ett nytt försäkringsmäkleri där säljarna enkom lever av provision en av vad medlemmarna köper. Vore det inte bättre att man satsade på neutral information om pension och försäkring till medlemmarna från förbundets sida? Martin Gustav