Frågor & svar
Nyheter

Erik Palmqvist, chef personal och administration Naturvetarna 2011-10-27

Tack för din kommentar. Vi beklagar att informationen om att AkademikerRådgivning har avvecklat sin verksamhet inte har nått fram till alla som använt sig av deras tjänster. Det är Max Matthiessen, http://www.maxm.se/, som har övertagit rådgivningen. De har också åtagit sig att kontakta alla tidigare kunder. Tyvärr har det inte fungerat tillfredställande hittills. Naturvetarna har nu, tack vare dig, på nytt påtalat detta för Max Matthiessen. Så min förhoppning är att du och övriga som inte tidigare har blivit kontaktade av Max Matthiessen blir det. Hör gärna av dig till mig om du har fler frågor. Med vänlig hälsning Erik Palmqvist Chef Personal och Administration