Frågor & svar
Nyheter

susanne 2011-05-18

Självklart är det givande att prata med en bra chef om arbetet och hur det går. Den biten av lönesamtalet är trevlig, bra och vettig. Men att kalla det lönesamtal är förstås löjligt. Det är frågan om ett extra utvecklingssamtal. När det kommer till pengar och lön så finns det ju nästan inga pengar. Som statlig myndighet tilldelas vi mindre och mindre pengar och ska göra mer och mer. Det så kallade lönepåslaget i de pengar myndigheten tilldelas räcker inte till nästan någon löneförhöjning. Arbetsgivaren trollar med knäna (och pensionsavgångar, vakanser m.m.) för att trots allt åstadkomma lite mer. När man jobbar på ett ställe där alla är engagerade och gör ett bra jobb, och chefen är nöjd med allas prestation, men det verkligen inte finns något löneutrymme - vad ska man göra då? Och det här med "sifferlösa avtal" förvärrar bara saken. Det gynnar nämligen dem som är med i andra fack (ST), med sifferavtal, och missgynnar därför i praktiken SACO.