Frågor & svar
Nyheter

MNV 2011-04-15

Jag kan bara hålla med de som tidigare yttrat sig. Min chef och jag var helt ense om att jag utfört mitt jobb utmärkt, att jag fått utökat ansvar osv. Men utrymme i potten finns inte för några höjningar utom till "utpekade" grupper. De fick några % mer än mig som fick typ 1,3%. Det enda arbetsgivaren kan göra som ens liknar "individuell lönesättning" är kanske att straffa den som inte varit tillräckligt framåt med mindre ökning, om man är duktig får man standardpåslag. Vad nyttjar all detta samtalande till? Facket på arbetsplatsen håller tyst - de menar att man i dessa tider ska vara tacksam att man ens har ett jobb i branschen. Vad nyttjar min halvmiljon i studieskuld till när jag fortfarande (liksom många av mina kollegor) trots nästan ett decennium i jobbet ligger en bra bit under under medianlön för mitt yrkesområde.