Frågor & svar
Nyheter

LH 2011-04-14

Får bra omdömmen om mina prestationer under året. Men när det kommer till lön hänvisar den kommunala förvaltningschefen till det kärva ekononomiska läget och SKTF:s procentsatser. Naturvertarna har ju inga kronor eller procent. Chefen förstår inte att det är principerna i Naturvetarnas avtal som ska tillämpas, inte SKTF:s procent.