Frågor & svar
Nyheter

Bosse 2011-04-18

Lönesamtal inom den offentliga sektorn är ett stort skämt. Kommunledningen (i mitt fall) bestämmer hur stort löneutrymmet är, sedan är det bara för cheferna att rätta in sig i ledet. Lönesamtalet består i princip bara av ett meddelande om hur mycket (läs, hur lite) det finns utrymme till i kommunens budget. Vilket innebär mindre än 2% vart enda år.