Frågor & svar
Nyheter

Eva 2011-05-20

Ja. För mig är det stressande att inte göra det. Det tar högst 5 minuter och jag sitter ändå vid datorn någon gång under dagen när jag är ledig. Det brukar ju sällan vara några viktiga mail som kommit in och då kan jag koppla av ännu mer. Skulle det vara något viktigt kan jag vidarebefordra mailet till min kollega och då vet jag att ärendet blir hanterat.