Frågor & svar
Nyheter

Ulrika 2011-08-23

Som kreativ naturvetare har jag ägnat en del tid åt att reflektera över denna fråga. Jag tror att det krävs en mogen ínsikt och ett stort knippe mod hos en person i chefsposition som brottas med uppgiften att få en organisation att fungera och leverera. Vi människor ser av naturen världen ifrån en fågelholk med ett mycket litet hål. Det är nog denna egenskap som en gång gjort oss så evolutionärt framgångsrika genom vår enorma anpassningsbarhet. Men denna egenskap kan vara till stor nackdel då det gäller att se bortom kortsiktig monetär lönsamhet i en organisation för vilken visionen är stor och sträcker sig över längre tid.