Frågor & svar
Nyheter

Christel Lindgren 2011-08-19

Absolut :) tack vare att vi så ofta samverkar över avdelningsgränserna och med ett centralt placerat öppet fika/lunchrum där väldigt intressanta samtal med fokus på medlemsnyttan sker.