Frågor & svar
Nyheter

Niklas 2011-03-11

Jag tror att det mer handlar om att som person har bättre eller sämre självkänsla. Jag (man) som blivit mobbad större delen av mitt liv tar "mindre plats" än de personer som bättre självförtroende. Sedan är det säkert så att många kvinnor inte fått lära sig att stå på sig i en manlig kultur. För ett antal år sedan började en vän (man) till mig på sjuksköterskeutbildningen och då klassrepresentanter valdes blev det han och en annan kille (de enda två männen i en klass på 40 personer)... 'tycker att det var tråkigt att 38 kvinnor i det läget väljer de enda männen i gruppen. Den här kommentareren blev nog lite flummig, men jag tycker nog att det är tråkigt att man som person i en lönesituation måste vara den som tar för sig. Det man möjligen kan göra är att be om hjälp av tex. en facklig representant så man slipper vara "ensam" under lönesamtalet.