Frågor & svar
Nyheter

Lotta 2011-03-11

Mer eller mindre indirekt, kan jag nog säga att min lön har påverkats av att jag är kvinna. När jag fick barn och var mammaledig i 9 månader hängde inte löneutvecklingen med på samma sätt och argumentet (lite förklätt) var att jag hade jobbat mindre och chefen hade mindre tid att bedömma sedan förra lönesamtalet. Rätt eller fel? Svårt att säga.. Männen är ju sällan föräldralediga lika länge som kvinnorna. (Jag är inte kvar där idag, 5 år senare.)