Frågor & svar
Nyheter

Ivar 2011-03-11

Uppenbart är att könet har störst betydelse för osakliga löneskillnader. När våra arbetsinsatser värderas spelar även annat spelar in, som etnocitet, språk, sexuell läggning och klass. Den som inte vill eller är fostrad att inte framhålla sig själv, oavsett kön, riskerar att missgynnas i rådande system med enskilda lönesamtal för individuell lönesättning.