Frågor & svar
Nyheter

anders 2011-04-14

lönesamtal = Arbetsgivaren sätter lönen utan inblandning av facket och har därefter ett samtal med medarbetaren där han talar om vilken lön denne får. Förhandling = facket får en möjlighet att förhandla och rätta till uppenbara snedsitsar eller diskrimineringar. Den enskilde medlemmen har en möjlighet att få en rättvis behandling genom att prata med facket. Därefter sker det enskilda samtalet chef-medarbetare. Dvs lönesamtalsmodellen ger MINDRE inflytande för medarbetarna och MINDRE möjlighet att rätta till snedsitsar.