Frågor & svar
Nyheter

Pensionär 2011-03-10

Erfarenheten säger en-tydligt att Ja-sägeriet betalar sig allra bäst; I topp ligger egenskapen att inse att man inte blir betald för vad en gör utan för det en underlåter att göra. I de undre skikten gäller det att hålla sig väl med den synliga handen som transfererar löningen den 25:e. Där nere gäller det också att inte överprestera mot gällande betingsordning. Könsordning, vad är det där?