Frågor & svar
Nyheter

statsanställd 2011-10-28

Attityden, att inte tro sig kunna bryta upp och byta jobb, beror inte bara på den enskilde. En arbetegivare eller chef kan efter långvarig negativ särbehandling ha fråntagit medarbetaren/den underordnade den självkänsla som den behöver för att söka sig vidare. Det kan gå så långt att det rör sig om psykisk misshandel. Det behövs därför även stöttning och uppbackning från omgivningen för att pusha fram de långvariga/äldre anställda som tvekar att att byta bana i livet med nytt jobb.