Frågor & svar
Nyheter

Staffan 2011-05-29

Det är fel att säga ”Härkomst påverkar lönen” och ”Ytterligare en faktor som har inverkan på naturvetares löner är var de är födda.” Det finns däremot en korrelation mellan utländsk födelseort och lägre lön. Den eller de faktorer som påverkar lönen är okända. Eftersom gruppen som är född utomlands är mycket heterogen och löneskillnaden är liten skulle de underliggande faktorerna som orsakat löneskillnaden kunna vara lägre prestation hos få individer p.g.a. exempelvis sämre språkkunskaper, otillräcklig skolgång i unga år, något mindre anpassad utbildning eller traumatisering. Resultatet som redovisas i artikeln visar ingen osaklig lönediskriminering åt varken det ena eller andra hållet. Kanske finns det något i själva löneanalysen, som i så fall märkligt nog inte redovisas. Men om det verkligen skulle röra sig om osaklig diskriminering, skulle resultatet betyda att det finns chefer som sätter lön efter födelseort. Det har jag svårt att föreställa mig. Ännu svårare att förstå blir att dessa tänkta diskriminerande chefer enligt resultatet däremot inte skulle bry sig om ursprung. Det är farligt att upprepa samma sak många gånger. Särskilt om det är just det som förväntas att man ska säga. Det kan leda till en låsning av tanken. Och det kan leda till förenklade resonemang och trubbiga, orättvisa lösningar. Och dessutom är det inte naturvetarstandard.