Frågor & svar
Nyheter

Ulrika Borg 2011-08-23

Är konstgjord mager mat med alla sina tillsatser som inte kan brytas ned i kroppen verkligen att betrakta som hälsosam!? Det bästa bör väl för de flesta ändå vara att äta naturligt fet mat i "lagom" mängd i stället för att överdosera av det magra. Kokosfett och smör är, så vitt jag känner till, fett som kan brytas ner i kroppen.