Frågor & svar
Nyheter

E 2019-12-02

Fungerar effektiva mikroorganismer mot övergödning? Under Malmöfestivalen slängdes tusentals så kallade bokashibollar ut i ett vattendrag för att förbättra vattenkvaliteten och bottenmiljön. Finns det belägg för att det fungerar? Skulle det kunna hjälpa till att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön?