Frågor & svar
Nyheter

Det lönar sig att doktorera

Det finns ett positivt samband mellan utbildningens längd och lön. De som har disputerat tjänar i genomsnitt 10 procent mer än de som bara har en grundutbildning.
Publicerad: Uppdaterad:

Löneutveckling Att utbildning ska löna sig är en grundbult i Naturvetarnas syn på löner. För många är lönen en stark drivkraft till att välja en längre utbildning.
Nu är det klarlagt att det finns ett positivt samband mellan antalet utbildningsår och lönenivå för naturvetare. Det visar Jörgen Ohlsson, tidigare förbundsdirektör på Naturvetarna, i sin analys av data från förbundets löneenkät.
De som har gått en femårig utbildning tjänar runt två tusen kronor mer per månad, räknat på medellön, än de som har studerat i två år. De som har läst ett år till knappar in några hundralappar på de som har en femårig utbildning. I genomsnitt ökar lönen med 2,5 procent per utbildningsår.

10 procent mer

Den grupp som har en påtagligt högre medellön är de som har doktorsexamen. De tjänar tio procent mer än de som har bara har en grundutbildning.
– Glädjande att det lönar sig att doktorera. Det visar att arbetsgivarna kan ta till vara och ha nytta av den högre kompetens som en doktorsutbildning innebär, säger Sanna Johansson, ombudsman för forskarstuderande på Naturvetarna.
Bilden är inte lika tydlig för dem som väljer att avbryta sin doktorsutbildning och ta en licentiatexamen. De har 2,3 procent högre medellön än de som började jobba direkt efter femte året på grundutbildningen.
– För den som efter två år står i valet och kvalet mellan att ta ut en licentiatexamen och att disputera har skäl att slutföra sin utbildning. Skillnaden i lön är påtaglig, säger Bo Seving, ombudsman på Naturvetarna.

Landstinget belönar disputerade

Det finns också skillnader i lön för disputerade mellan sektorerna. Inom den privata och statliga sektorn ligger utbildningspremien på ungefär samma nivå som på hela arbetsmarknaden. Kommunal sektor och landstinget avviker åt olika håll.
Kvinnliga naturvetare med en doktorsexamen tjänar nästan 24 procent mer i landstinget än de som inte är disputerade. I kommunerna lönar det sig inte alls att doktorera.

– Medellönen är densamma för båda grupperna, vilket kan tyda på att kommunerna inte anser sig behöva den kunskap som disputerade naturvetare har, spekulerar Jörgen Ohlsson.

Jörgen Ohlssons analys av lönestrukturen för naturvetare grundar sig på löneuppgifter från 2008.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Johanna Rösth, kommunikatör Naturvetarna 2015-01-12

Hej! Jag råder dig att kontakta Naturvetarnas jour för att få rådgivning om lön (08-466 24 80), alternativt logga in i verktyget Saco lönesök på vår hemsida (under Lön i toppmenyn), om du är medlem.

alias 2015-01-12

Jag undrar om Hur lönen ser ut för en person med doktorexamen (PhD)+arbetslivserfarenhet+ MSc i molekylärbiologi på ett privat företag?

/Disputerad förlorare 2011-07-01

Hej, Jag håller inte med att det lönar sig. Jag är disputerad naturvetare och har relativt god arbetsmarknad, dvs mitt ämne var industriintressant. Jag, och mina andra disputerade vänner, tjänar i snitt 20% under motsvarande kollega med 5 års erfarenhet. Av arbetsgivarna anses man "nyutexad" så ja, man får mer än en nyutexad grundutbildad, men man tjänar defitivt inte in 5 års industrierfarenhets löneökningar - inte anno 2010/2011 i alla fall.

Peter 2011-02-27

Om det enbart skiljer 2.000/mån på att studera 2 eller 5 år så borde det väl vara en förlust och inte en vinst. Säg att medellönen är 32.000 för yrket innebär det att personen förlorar 36 * 32.000 i lön under sin yrkeskarriär. Dela det på 2.000 så tar det 48 år innan man kommit ifatt. Lägger man till studieskulden så blir resultatet ännu sämre. Men, man kanske får ett mer intressant yrkesliv som är svårt att räkna i pengar.
Kommentera