Frågor & svar
Nyheter

Veronika Dahlberg 2011-02-14

Som konsult sitter jag på varierande arbetplatser och för egen del presterar jag enormt mycket bättre när jag har eget rum. I kontorslandskap störs jag av ljudvolymen från medarbetarna. Det öppna landskapet skapar en dubbel inställning till kollegorna; som jag tycker om och samtidigt störs utav. Jag får huvudvärk bara när jag arbetar i kontorslandskap och är "surare och tröttare" efter arbetsdagens slut - har min familj påpekat.