Frågor & svar
Nyheter

Matilda 2011-02-11

Jag har arbetat i såväl kontorslandskap, delat kontor som eget kontor och för mig som dels talar en del i telefon och dels skriver många rapporter så fungerar enskilt rum tveklöst bäst! Att ständigt bli avbruten av andras samtal eller själv behöva gå iväg varje gång man talar i telefon sänker effektiviteten något enormt. Att dela kontor med en eller två andra kan fungera bra, om man dels har likvärdiga arbetsuppgifter och dels har en fungerande disciplin där man kan säga till varandra när man blir störd.