Frågor & svar
Nyheter

Lars Gadd 2011-09-23

Jörgen Ohlssons resonemang om las är enligt min mening ganska felaktig. Redan i inledningen börjar det halta. "Turordningsreglerna gör att arbetsgivarna utnyttjar korttidsanställningar och använder sig av bemanningsföretag, där facken har begränsat inflytande att påverka villkoren" 1. Bemanningsföretag är vad jag förstår även skyldiga att följa lagen om anställningskydd. 2. Om det nu är så att facken har begränsat inflytande på grund av att det används bemanningsföretag så måste jag anse att en urholkning av las bara leder till att samma situation som gäller då bemanningsföretag används, att facken får begränsat inflytande. Utifrån ovanstående resonemang bör det enligt min mening snarare leda till att las bör förstärkas. Att de lokala parterna är bäst lämpade att avgöra dessa frågor stämmer säkert i ett akademiskt resonemang där allt fungerar i teorin. Tyvärr har jag ett antal egna erfarenheter av att de lokala parterna (läs fackets lokala representanter) ofta är alldeles för styrda och inställsamma mot arbetsgivaren och snarare springer arbetsgivarens ärenden än att representera medlemmarna. Vi ska dessutom ta hänsyn till att det finns betydligt fler grupper i samhället än akademiker som är anslutna till olika fackföreningar där arbetssituationen är helt annorlunda. Därtill finns det en hel del arbetstagare inte kan eller har kunskap om att föra sin egen talan utan den enda lilla trygghet dom har är just att det finns en lag och inte nått lokalt förhandlat avtal. Justa arbetsvillor som skapar trygghet är som jag ser det samhällsekonomiskt gynnsamt och bidrar till en stabilitet. Ojusta villkor där en arbetsgivare i princip kan välja vilka han vill sparka kan vara ekonomiskt bra för den enskilda företagaren åtminstone kortsiktigt men en katastrof för det fackföreningen stridit för genom historien för inte tala om vilken oerhörd tragedi och katastrof det kan bli för den enskilde.