Frågor & svar
Nyheter

Gunilla Björkhem 2011-08-20

Vad gott du tänkt, vad du i kärlek vill... har ingenting med framgång eller vinst att göra... Inte ens lönsamhet... o minst av allt handlar det om ambitioner