Frågor & svar
Nyheter

Virpi Lindfors 2011-10-28

Själv anstället jag gärna erfaren personal, men det är tyvärr inte så många sådana som söker våra tjänster. Ibland är högre lönekrav ett oöverstigligt hinder - man har inte mer pengar än man har.