Frågor & svar
Nyheter

Tomas 2011-10-27

Tror att den moderna chefen av idag anser att "man kan inte lära gamla hundar sitta". Nuförtiden lockas arbetsgivaren av ungdomlig nyfikenhet och förmågan att se utanför ramarna. Det är inte lätt för en ung chef med de preferenserna att sitta på möten med personer "som varit med förr" och har synpunkter på hur verksamheten bedrivs sett ur en erfarenhetsbaserad verklighet. Arbetsgivare som uppskattar verklig kompetens anställer gärna personer över 45.