Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2011-10-29

De flesta arbetsgivare vill anställa unga människor, helst en 25-åring med 30 års yrkeserfarenhet! P g a ett hårdare samhällsklimat, ökad globalisering, försvagade fackföreningar och en förändring i lagstiftningen som enbart gynnat arbetsgivarna, så har äldre människor svårare att få jobb.