Frågor & svar
Nyheter

Rolf Engelheart 2011-10-28

Jag kan nog instämma i att det kommer en period vid 50 eller 50+ som man upptäcker att åren går och att det kan vara svårigheter att få ett nytt jobb. Jag insåg då att man måste lägga energi på att utforma ett bra CV. Idag är jag 67 år och arbetar som teknikkonsult (geoteknik) och kan konstatera att min kompetens och erfarenhet är mycket efterfrågad. På mitt nuvarande arbete vill man inte att jag ska sluta och det står faktiskt företag på kö som vill anställa mig. Åldern har ingen betydelse säger man. Det är kompetensen man är ute efter. Ett av de viktigare instrumenten man kan ha för att vara attraktiv på arbetsmarknaden är att ha en positiv inställning och tro på sig själv till sammans med ett väl genomarbetat CV som uppdateras kontinuerligt. Så länge marknaden vill ha mig och jag känner mig inspirerad kommer jag att arbeta.