Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2011-11-02

Än en gång tack för alla kommentarer. Spännande att läsa om bredden av synpunkter och de olika förhållningssätt som naturvetare har kring ålder. Beroende på synsätt kan ålder uppfattas som både en belastning och en tillgång. – Om du själv inte låter din ålder framstå som problemet utan lyfter fram nyttan med att anställa dig så flyttar du medvetet fokus, säger Christel Lindgren, karriärrådgivare på Naturvetarna. Hon medger att det ändå finns åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. – Men den är riktad åt båda håll. Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden av brist på erfarenhet som argument. Christel Lindgren menar att de bästa arbetsplatserna rekryterar med kompetens i fokus och har en blandning av yngre och äldre. – Det gäller att bjuda på sig själv och dela med sig av sina kunskaper. Äldre med sin erfarenhet har mycket att lära av yngre kolleger som kanske har färskare utbildning och kan den senaste tekniken, metoderna och liknande. Om man ska skriva ut sin ålder i en jobbansökan är en smaksak. – Det finns inget rätt eller fel. Men du ska veta vad du vill kommunicera med att inkludera åldern. När jag själv sökte jobb tidigare fick jag rådet att inte ta upp min ålder. Och istället för årtal i meritlistan kan ett tips vara att skriva antal år på varje jobb.