Frågor & svar
Nyheter

Åsa 2011-10-27

Jag har börjat studera efter 40 år och läser på ett masterprogram. Jag har blivit annorlunda bemött pga min ålder, men det är totalt sett positivt. Jag upplever det som att jag är mer motiverad än min unga kurskamrater. Jag jobbar redan paralellt med studierna och upplever att min livserfarenhet är ett plus. Negativt är att jag aldrig har samma karriärmöjligheter som om jag hade startad studierna i unga år. Det är aldrig för sent!