Frågor & svar
Nyheter

Iris 2012-10-16

"Som ledare och medarbetare vill man gärna tro att man kan motivera andra" - Vad för slags ledare/medarbetare är man om man INTE, åtminstone, har TRO att man kan motivera sina anställda/kollegor? Något beklämmande läsning här, tycker jag. Givetvis är det möjligt att motivera andra till goda arbetsinsatser! Det händer förstås ibland att det inte går, kanske till och med - för ofta, men hur kan du dra slutsatsen: "GLÖM DET, motivationen måste komma inifrån" - och inte erkänna det "tillsammans" eller "teamwork" eller "olika behov" som föder motivation? Du refererar faktiskt, genom hela ditt inlägg, till "utifrån": "Lika snabbt som motivation kan försvinna, efter till exempel en nedsättande kommentar från en kollega, kan den återvinnas" = kommentaren kommer väl UTIFRÅN "Det handlar bland annat om vilket mottagande man får och om man känner sig välkommen." = välkomnandet kommer väl UTIFRÅN "Uppmuntran är också en väg till höjd energinivå." = uppmuntran kommer väl UTIFRÅN Bara dessa tre exempel är UTIFRÅN och IN. (hade kunnat tagit fler exempel) Alltså - det som finns på min insida har jag fått UTIFRÅN -. Jag är FÖR personligt ansvar men vill gärna även påminnas om mitt ansvar gentemot dem jag arbetar med och inte GLÖMMA DET!! .. och till dem, som inte är lyckliga på sitt jobb - det finns en enkel åtgärd - SÄG UPP DIG och sök dig till en plats där motivationen frodas, och funkar det inte heller att byta arbetsplats - då kan du nog räknas som "GLÖMD" - enligt Martin Ehdin? Motivation är en DNA-kod som livnärs av UTIFRÅN & IN, en gedigen kombination - enligt mig.