Frågor & svar
Nyheter

Bodil Esping 2010-11-17

Det var en mycket intressant artikel om mark, miljö och vatten. Det finns inte någon särskild myndighet som har hand om dammsäkerhet i Sverige utan det är dammägaren / dammbrukaren som ansvarar för att dammen är säker. Dammägarna följer ett säkerhetsprogram som heter RIDAS. Sen ska länsstyrelsen och kommunen där dammen ligger också inspektera den och kontrollera att ägaren fullgör sina skyldigheter så att allmänheten, miljö och infrastruktur inte skadas vid dammbrott. Det är knappast idealiskt eftersom det försvårar situationen ytterligare med fler ansvariga. Vi har många dammar i landet, både för vatten och gruvavfall. Med vänliga hälsningar Bodil Esping, geograf och säkerhetssamordnare