Frågor & svar
Nyheter

BL 2010-02-20

Utvinning av etanol från svensk skogsråvara är inte mycket att satsa på enligt sveriges meste etanollobbyist: http://svt.se/2.55868/1.1078244/ingen_etanol_av_skogsravara Det är den billiga Brasilien och Afrikaetanolen som gäller. Vi byter vårt oljeberoende (från främst Nordsjön) mot ett etanolberoende från andra värlsdelar. Att fordon som körs på bensin/etanolblandeningen E85 (vintertid E75) enligt bilindustin ökar bränsleförbrukningen och dito transporter med upp till 40 % gör ju inte saken bättre. Förhållandena på sockerfälten i Brasilien är ju inte heller de bästa: Enorma monokulturer, konstgödning, konstbevattning, utrotning av djurarter och förstörd biologisk mångfald i stort. Landgrabbingen av etanoljättar försvårar dessutom landreformer för de fattiga: http://latinamerika.nu/brasilianska-kvinnor-till-attack-mot-skogs-och-jordbruksjattar Etanoljätten Cosan som samarbetar med Shell och svenska SEKAB fick sina banklån frysta p g a misstänkt slavarbete: http://latinamerika.nu/bank-stoppar-lan-pa-grund-av-slavarbete