Frågor & svar
Nyheter

Henrik Eriksson 2010-03-17

Tog min magisterexamen i fysik 2004. Ville in på forskarbanan, men lyckades inte komma in på en forskarutbildning. Vidareutbildade mig till lärare och harvar nu i det kommunala gymnasiet, där man dras med bristande resurser och elever som inte lärt sig något från grundskolan. Nej, arbetsmarknaden för naturvetare är inte bra eller ens tydlig. Jag vet egentligen inte vad det var tänkt att jag skulle göra efter min naturvetarutbildning. Funderade ett tag på att läsa in en civilingenjörsexamen för att bli gångbar på marknaden.