Frågor & svar
Nyheter

Rune Nilsson 2010-10-28

En viktig diskussion som pågår och där olika SACO-förbund har olika uppfattningar är om det bara skall finnas en karriärväg för lärare (oberoende av om man forskar eller undervisar eller både ock) eller om det även skall finnas en karriärsväg för forskare. De flesta naturvetare på min arbetsplats (forskningslab inom Med fak) anser att det måste finnas en separat karriärsväg för forskare.