Frågor & svar
Nyheter

Klas Svensson 2010-12-06

Rune Nilsson, kommentar ovan, har uppfattningen att det skall finnas två olika karriärvägar. En för forskare och en för lärare. Det är bättre med en karriärväg. Lärare har idag bättre villkor. De kan arbeta var de vill (förtoendearbetstid), de har bättre upphovsrätt till sitt material och det blir lättare att byta anställning om det finns en anställning. Fragmenteras anställningarna minskar också anställningstryggheten. Redan nu har de formella kraven på pedagogik tonats ner för lektorer, vilket gör det lättare att ha en karriär. Jag tror att de som känner sig som forskare tror det finns nackdelar med att kallas lärare. Det bygger på felinformation och historielöshet. Tidigare hade alla forskare titeln lektor eller professor. Det är dags att hitta tillbaka dit.