Frågor & svar
Nyheter

Katja Ek 2010-02-18

Min undran är om ni har information om hur resultatet är för andra aktörer inom omställningsområdet. De som omfattas av TSL har flera aktörer att välja mellan. Hur ser valfriheten ut för oss som är tjänstemän, är den lika god som på TSL? Finns det bara Trygghetsrådet att välja mellan. Hur stor del av marknaden har de? Vore intressant att ta del av mer kunskap på området.