Frågor & svar
Nyheter

Martin Wikström 2010-06-09

Efter att under 2009 har arbetat i Washington, bland annat med vissa frågor runt pandemin, kan jag konstatera att trots att de internationella organisationerna (WHO mm) fick en del kritik så skötte de det hela relativt väl. Vid pandemins början fanns inte möjligheter att se hur allvarligt det skulle bli. Samordningen mellan amerikanska myndigheter (CDC, FDA, NIH med flera) och mellan länder fungerade också relativt väl. Det finns en hel del förbättringsmöjligheter men det bådar ändå gott för framtida pandemier.