Frågor & svar
Nyheter

Statistiken för arbetsmarknaden överraskar

Vart är vi på väg undrar Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors. Att göra prognoser är alltid svårt oavsett om det handlar om väder eller framtidens arbetsmarknad. Situationen för naturvetare är ytterst svår att analysera.
Publicerad: Uppdaterad:
ARBETSMARKNAD – Just nu går statistiken i otakt. Den statistik som bygger på bedömningar från företag och hushåll visar på en god uppgång i den svenska ekonomin och vändningen kom redan våren 2009. Däremot har nedgången fortsatt i statistiken; BNP försvagades under 2009 och industriproduktionen har fortsatt att försvagas under 2010. Det brukar finnas en tydlig koppling mellan förväntningarna och den kvantitativa statistiken dock med en viss tidsfördröjning vilken tycks vara anmärkningsvärt lång denna gång resonerar Tord Strannefors.  
Har ekonomin vänt nu?

– Några faktorer talar för det. Företagens resultatredovisning för första kvartalet visade på förhållandevis starka siffror och återhämtningen på börsen är stark. Det har historiskt sett alltid funnits en koppling mellan BNP-tillväxten och återhämtningen på arbetsmarknaden, med en viss fördröjning. Denna gång bottnade dock nedgången av sysselsättningen samtidigt som BNP försvagades ytterligare, vilket aldrig har inträffat tidigare. Under inledningen av 2010 har sysselsättningen till och med ökat, dock är siffrorna osäkra.

Varför stiger inte arbetslösheten mer?

– Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning var de lediga personalresurserna stora hösten 2009. Produktiviteten har fallit tre år i följd, företagen har haft en för stor personalkostym i förhållande till efterfrågan på varor och tjänster. Arbetskraften har alltid minskat vid lågkonjunkturer. Denna gång upphörde arbetskraften att öka, men redan under hösten började uppgången och har därefter tilltagit. Det mesta talar för att den svenska ekonomin har gått in i en tydlig återhämtningsfas och BNP lär öka markant mellan 2009 och 2010. Mycket tyder på att arbetsmarknaden har bottnat tidigare än väntat, men samtidigt kan inte uteslutas att jämförelser bakåt i tiden blivit mer osäkra. Det hänger samman med den kraftiga ökningen av antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program och hur de upplever sin situation. Klart är att den finansiella krisen är över och att effekterna på arbetsmarknaden blev betydligt mindre än befarat. 

Har Arbetsförmedlingen en prognos för naturvetarna?

Tommy Olsson på Arbetsförmedlingen menar att gruppen naturvetare har vitt skilda utbildningar med olika förutsättningar så en samlad analys är inte meningsfull.

– Yrkesinriktade utbildningar som agronomer, jägmästare, lantmästare, skogsmästare och dietister är mer kända på arbetsmarknaden. För att nå framgång med en mer generell eller teoretisk utbildning är det viktigt att bredda sig utanför det naturvetenskapliga och att kunna sälja sig själv. Du måste kunna visa hur du kan tillämpa din kunskap. Många arbetsgivare som vi pratar med söker personer med specifika kunskaper. Rådet till studenter är att samla på sig erfarenhet från arbetslivet redan under studietiden genom alla tillfällen som bjuds      

Kommentarer

Pär Karlsson, Naturvetarna 2010-06-09

Nu vänder det för de unga på arbetsmarknaden. Det spår Arbetsförmedlingens generaldirektör. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i EU. Men nu vänder det. Svenska företag är redo att satsa. – Arbetsgivarna har nu ett gyllene tillfälle att anställa igen, säger Angeles Bermudez Svankvist, Arbetsförmedlingens generaldirektör. Men läget är ändå bekymmersamt. – Det som bekymrar mig är att skolan inte har lyckats rusta ungdomar med bristande kompetens. Det här är en allvarlig situation, säger Angeles Bermudez Svankvist till TT. Läs hela artikeln i Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7269279.ab
Kommentera