Frågor & svar
Nyheter

Göte B 2010-01-05

Om den årliga globala avskogningen är lika stor som Englands yta skall det vara 13 miljoner hektar, inte 13 000.