Frågor & svar
Nyheter

Pontus Andersson 2010-11-10

Hej och tack för en trevlig tidning! Angående er artikel om miljö- och etikfonder blev själv själv upprörd när jag kort efter mitt byte till KPA fick köra att de investerar i oljesanden i Kanada. Jag mailade då miljöchefen och fick ett ganska bra svar och refererar till det: Ja miljö- och etikfonderna är där, men de ställer krav! Jag blev först upprörd när det uppdagades att mina miljö- och etikfonder investerade i Kanadas oljesand och drog liknande slutsatser som artikeln i Naturvetaretidningen nr 8 2010. Men efter mailkorrespondens med fondens miljöchef så kunde vi konstatera några saker: *Man undviker helt vapen/tobak/alkohol *Man går medvetet in i endel företag som har mindre bra etik och miljöarbete men ställer då krav till förbättring, detta till skillnad från andra fonder/investerare som enbart ser till avkastning Alla aktieägare har rätt att föra fram sin talan och ju fler som går med i miljö- och etikfonder desto starkare blir den rösten. Vi behöver både jobba fram allt det fina men även tvätta bort det smutsigaste på dem fula aktörerna. Pontus Andersson Livsmedelsagronomstudent vid SLU