Frågor & svar
Nyheter

TM 2010-11-21

Rena reklampelaren! Är det det förbundet anser vara av värde för medlemmarna? Som om vi inte redan matas fulla med reklam dagarna i ända. Detta är pinsamt för Naturvetarna - och plågsamt för medlemmarna! Kan bara instämma i Joels rader!