Frågor & svar
Nyheter

Vincent P Lundvall 2011-01-04

Ja det stämmer att det kommer ske upphandling av externa aktörer. Den kommande styrelsen för omställningsfonden kommer dels att teckna uppdragsavtal med externa rådgivare, t ex coachföretag, och dels med leverantörer av så kallade aktiva insatser, t ex olika former av utbildningsanordnare.