Frågor & svar
Nyheter

Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör 2010-05-22

Hej Göran med flera!
Ditt påpekande att Naturvetarna är och alltid ska vara helt skilt från politiska partier kan inte nog understrykas. Det står dessutom i §1 i förbundets stadgar. Samtidigt är det så att vi på olika sätt deltar i den samhällspolitiska debatten för att påvisa naturvetenskapens betyelse för samhällsutvecklingen. Under den senaste tiden har vi haft olika typer av diskussioner med representanter för Socialdemokraterna, Folkpartiet och nu senast med Miljöpartiet. Det var också meningen att vi förra veckan, tillsammans med Sweden Bio och Läkemedelsindustriföreningen LIF skulle delta i ett seminarium för samtliga riksdagens ledamöter om Life sciencebranschens framtid i Sverige. Tyvärr ställdes seminariet in på grund av att det var för dåligt intresse hos riksdagsmännen. När det gäller Mp så blev förbundet inbjuden tillsammans med en professor i fysik och en docent i filosofi för att diskutera den intressanta frågan om vetenskap i politik. Jag klargjorde tydligt inledningsvis att Naturvetarna är partipolitiskt helt oberoende, men att vi gärna deltar som inbjudna (ej som arrangörer tillsammmans med) till alla partiers evenemang för att föra fram våra ståndpunkter så länge det rör sig om frågor som vi bedömer som viktiga för medlemmarna och naturvetenskapen. Det vi dessutom gör hela tiden, men som inte framkommer massmedialt, är att vi tar kontakter med representanter för olika partier och departementstjänstemän för att i olika frågor redovisa våra ståndpunkter och överlämna underlagsmaterial för deras beslutsfattande. Förbundets samhällspolitsika engagemang tycker jag är mycket viktigt, just för att visa på naturvetenskapens betydelse. Om inte vi tar på oss den rollen så kommer andra organisationer att täcka upp det vakuum som vi skapar efter oss. Så, vi fortsätter att slåss för naturvetenskapen.
Hälsningar
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör