Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Sofia Bäck Karlén, förbundsjurist på Naturvetarna - den 8 juli 2010 2010-07-08

Naturvetarna ser naturligtvis allvarligt på mobbning och att det är viktigt att de frågorna kan lyftas på en arbetsplats. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att förebygga mobbning på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska även både planera och organisera arbetet så att man kan förebygga kränkande särbehandling. Om Naturvetarna får in misstänkta fall rörande mobbning görs en noggrann utredning i ärendet för att förbundet sedan ska kunna ta ställning till hur man ska agera på bästa sätt i det aktuella fallet, vilket kan vara allt från att ge medlemmen råd och stöd till att ta en informell kontakt med arbetsgivaren eller påkalla en formell förhandling. Om du vill läsa mer om hur man kan gå till väga om man känner sig kränkt på jobbet så hänvisas till följande inlägg på Fråga Experten på Naturvetarnas hemsida: http://www.naturvetarna.se/sv/KARRIAR/Arkiv-Fraga-Experten/Krankt_hur-ska-jag-kunna-jobba-kvar/ Sofia Bäck Karlén